Substitučná liečba: o jej vhodnosti rozhodne odborník

„Náhradková“ terapia, ktorej počiatky spadajú do druhej polovice minulého storočia, sa dnes už štandardne využíva pri liečbe závislosti od opiátov.

Substitučná liečba: o jej vhodnosti rozhodne odborník

„Náhradková“ terapia, ktorej počiatky spadajú do druhej polovice minulého storočia, sa dnes už štandardne využíva pri liečbe závislosti od opiátov. V Českej republike je nezabudnuteľne spätá s pražským Apolinárom, kde sa v roku 1997 začal prvý oficiálny metadónový program.

Čo možno ponúknuť

Substitučná liečba využíva na liečbu drogovej závislosti lekárom predpísané lieky, ktorých účinky sa podobajú účinkom návykovej látky. Avšak samotná aplikácia je bezpečnejšia a podávanie lieku kontrolované. U nás je popri metadóne k dispozícii ešte buprenorfín (samotný alebo v kombinácii s naloxonom), takisto spadajúci do kategórie opiátov. Substitúcia je tak uplatniteľná pri závislosti najmä od heroínu, ale tiež morfínu, kodeínu či braunu.

Jasné výhody

Liečba za pomoci náhradkovej látky je vhodná predovšetkým pre tých závislých, ktorí nie sú schopní abstinovať úplne. Výhody prechodu z nelegálnej drogy na predpisovaný liek sú nasledujúce:

  • zníženie rizika nákazy infekčnou chorobou, ako je HIV alebo hepatitída, ktoré sú ľahko prenositeľné prostredníctvom injekčnej aplikácie drogy;
  • menšie nebezpečenstvo ďalších zdravotných komplikácií, ako sú abscesy, zápaly žíl, poškodenie srdcových chlopní alebo predávkovanie;
  • mizne nutnosť nelegálnej činnosti potrebnej na obstaranie drogy (prostitúcia, krádeže a pod.);
  • pravidelné stretávania sa so zdravotníkmi, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími, ktorí môžu pomôcť v návrate do bežného života;
  • celkové zvýšenie kvality života.

Kedy zvoliť radšej komunitu

Pretože aj na substitúcii dochádza k rozvoju závislosti, nejde o metódu vhodnú pre každého. Ústavná liečba alebo terapeutická komunita sa preto viac odporúča u:

  • osôb mladších ako 18 rokov;
  • toxikomanov bez rozvinutej telesnej závislosti;
  • všetkých, ktorí sú ochotní a schopní abstinovať plne;
  • narkomanov užívajúcich iné typy návykových látok (pervitín, marihuanu, LSD, benzodiazepíny a pod.).

Samotná liečba sa vždy začína osobnou návštevou lekára v niektorom zo substitučných centier. V prípade metadónu sa liek vydáva sprvu jedenkrát denne v podobe roztoku, ktorý je určený na vypitie. Buprenorfín sa predpisuje na recept a dotyčný si ho sám vyzdvihuje a hradí v lekárni. V ideálnom prípade sa dávka substitučnej látky postupne znižuje, až dôjde k úplnému vysadeniu.

(veri)

Zdroje: 
znojmo.podaneruce.cz
www.drogy-info.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež