Závislosť od opiátov komplikuje liečbu bolesti

Vnímanie, a teda aj liečba bolesti u ľudí závislých od opiátov, je v mnohých ohľadoch odlišná.

Závislosť od opiátov komplikuje liečbu bolesti

Vnímanie, a teda aj liečba bolesti u ľudí závislých od opiátov, je v mnohých ohľadoch odlišná. Účinnú terapiu komplikuje súčasné užívanie nielen drog, ale tiež prípadné podávanie substitučnej liečby. No i tak možno väčšinou bolesť zmierniť či celkom odstrániť.  

S liekmi opatrne 

Bolesť u človeka závislého od opiátov by sa mala v prvom rade liečiť pomocou neopioidných liekov. Iba pri ťažko zvládateľných stavoch je možné pristúpiť k použitiu opiátov. V týchto situáciách treba brať do úvahy nasledujúce pravidlá:

Ťažká bolesť sa často lieči pomocou opiátov. V niektorých prípadoch môžu mať pacienti liečení týmito liekmi, ktorí boli od opiátov predtým závislí a teraz abstinujú, vyššie riziko návratu závislosti. Toto potenciálne nebezpečenstvo by mal lekár s chorým prebrať, a ak je to možné, zvoliť iný typ liečby bez týchto prostriedkov.

Bolesť u závislých ľudí by sa nemala liečiť opioidnými liekmi. Až keď zlyhá účinnosť iných prostriedkov (tých s obsahom paracetamolu, nesteroidných antireumatík, ako je napríklad ibuprofén a pod.) v maximálnej možnej dávke, možno prípadne pristúpiť k liečbe opiátmi.

Okrem liekov určených priamo na liečbu bolesti (analgetiká) sú mnohokrát účinné aj psychofarmaká (antidepresíva, anxiolytiká), ktoré sa s analgetikami môžu kombinovať.

Ak sú predchádzajúce postupy bez odozvy, je možné vyskúšať prostriedky s obsahom účinnej látky tramadolu, ktorá síce takisto patrí medzi opioidy, no menej účinné a s výrazne nižším rizikom vzniku návyku. Bohužiaľ, u závislých ľudí je účinnosť tramadolu často nízka, pretože človek užívajúci pravidelne opiáty si vytvorí značnú toleranciu.

Opioidné lieky sa používajú v prípade, že sa všetky predchádzajúce postupy ukázali ako nefunkčné. Pri liečbe závislých je však často nutné podávať výrazne vyššie dávky než pri osobách bez návyku.

Pomoc pre každého

Prístup k liečbe bolesti u závislého človeka sa môže líšiť aj podľa toho, či je pacient zároveň liečený substitučnou liečbou, alebo nie. Táto terapia totiž takisto vytvára toleranciu na účinok opiátov a zároveň môže znižovať prah bolesti. No aj napriek tomu, že závislosť od opiátov môže výrazne skomplikovať riešenie niektorých stavov, rozhodne by to nemal byť dôvod rezignovať na vhodnú liečbu bolesti.

(vek)

Zdroj: www.australianprescriber.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež