Žltačka typu C – vytrvalý a nebezpečný nepriateľ

Žltačku typu C mnohí stále vnímajú ako „chorobu špinavých rúk“. Nakaziť sa ňou však môžete aj iným spôsobom, napríklad prostredníctvom injekčného náčinia na aplikáciu drogy. Ide o to nebezpečnejšie ochorenie, že proti nemu neexistuje doposiaľ žiadne očkovanie.

Žltačka typu C – vytrvalý a nebezpečný nepriateľ

Kto je v ohrození?

  • injekční užívatelia drog – až 80 % z nich ňou ochorie v prvých 6 až 12 mesiacoch, 
  • ľudia užívajúci drogy pomocou tzv. „šnupania“,
  • zdravotníci, ktorí pracujú s ihlami alebo krvou,
  • pacienti, ktorí dochádzajú na dialýzu,
  • ľudia prevádzkujúci rizikový sexuálny život,
  • osoby žijúce v jednej domácnosti s človekom nakazeným žltačkou typu C,
  • majitelia piercingov a tetovania,
  • deti narodené matkám s diagnostikovanou žltačkou.

Pokiaľ do niektorej z týchto skupín patríte, nechajte sa na žltačku typu C otestovať. Niektorí lekári odporúčajú, aby sa raz za rok nechával preventívne testovať každý. 

Žltačka typu C je spojená najčastejšie s užívateľmi drog. Bohužiaľ, oproti HIV nie je pri tejto najrizikovejšej skupine vnímaná ako veľké nebezpečenstvo. Pritom sa ľahko prenáša prostredníctvom injekčného náčinia, a percento užívateľov zasiahnutých infekciou je preto značné.

Ako sa prenáša?

K nakazeniu dochádza najmä kontaktom s infikovanou krvou. Hlavným zdrojom prenosu sú aplikačné nástroje užívateľov drog. Prenos sexuálnym stykom je menej častý, riziko nákazy sa pohybuje od 2 do 6 %. Výnimočne sa môže nakaziť aj pacient po transplantácii orgánov alebo dialýze. 

Inkubačná lehota – obdobie pred vstupom nákazy do organizmu a vypuknutím choroby – je pri žltačke veľmi rôzna. Ide o 15 až 150 dní. Akútna podoba choroby sa objavuje len veľmi vzácne. Ochorenie prebieha najčastejšie bez príznakov. Typická žltačka so zožltnutím kože sa objavuje iba u 20 – 25 % pacientov. Najväčším rizikom je prechod do chronického štádia. Dochádza k tomu až u 80 % nakazených. Dôsledkom môže byť trvalé poškodenie pečene, ohrozovať ich však môže aj rakovina pečene.

V dnešnej dobe je však k dispozícii liečba, ktorá môže viesť k úplnému vyliečeniu. Spolu s ňou sú chorí prevedení na pečeňovú diétu. Čím skôr sa choroba odhalí, tým väčšia je aj šanca na celkové uzdravenie.

Dieťa v ohrození

V prípade, že má matka nenarodeného dieťaťa žltačku typu C, pravdepodobnosť, že sa dieťa narodí s rovnakým ochorením, je 1 : 25. Žiadna preventívna liečba neexistuje. Nezáleží ani na spôsobe pôrodu. Riziko sa ešte zvyšuje, pokiaľ má matka súčasne aj HIV.

Ohrozené dieťa by sa po narodení malo otestovať na žltačku typu C zhruba medzi 8. až 12. týždňom veku. Detský organizmus je však schopný si s ochorením poradiť o niečo lepšie než dospelý a lieky sa u detí ukazujú ako účinnejšie.

Ak patríte do niektorej z vyššie uvedených rizikových skupín alebo ste nejakým spôsobom prišli do kontaktu s cudzou krvou, je dôležité nechať sa otestovať na žltačku typu C. Tým, že nepoznáte svoj stav, môžete ohroziť nielen seba, ale aj svoje okolie.

(krif)

https://www.hepatitis.va.gov/patient/faqs/risk-to-baby.asp

https://www.webmd.com/hepatitis/risk-hepatitis-c#2

https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/hepatitidy/virova-hepatitida-c.html

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež