Psychoterapia závislostí má mnoho rôznych podôb

Aj napriek tomu, že závislý človek úspešne prejde takzvaným „detoxom“, ešte nemusí mať vyhrané. Neodolateľné baženie môže spustiť kontakt s priateľmi z drogového prostredia, stres alebo, naopak, intenzívnu radosť a šťastie. Znížiť nebezpečenstvo opätovného užitia drogy pomáha intenzívna psychoterapia.

Psychoterapia závislostí má mnoho rôznych podôb

1. Pomoc skupiny 

Skupinová psychoterapia, na ktorej sa zúčastňujú jedinci bojujúci s rôznymi druhmi závislostí, ponúka vzájomné vypočutie, podporu a porozumenie. Skupina tiež poskytuje jednotlivým členom spätnú väzbu, ktorou upozorňuje na problémy, ktorých si dotyčný nemusí byť vedomý. Tento typ psychoterapie môže byť vedený odborníkom, ktorý sa zaoberá liečbou závislostí, alebo je takzvane svojpomocný.

2. Rodinná a párová psychoterapia

Závislosť neovplyvňuje iba život dotyčnej osoby, ale tiež jej najbližší a partnerské vzťahy. Podobne i niektoré problémy v rodine môžu byť jednou z príčin vzniku či udržiavania závislosti ako takej. Rodinná, čiže párová psychoterapia preto využíva prítomnosť rodinných príslušníkov, ktorých účasť na terapii by však mala byť skutočne dobrovoľná.

3. Správne myslenie 

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia učí závislého, ako rozpoznať myšlienky, ktoré môžu spúšťať baženie po droge a viest k následnému závislostnému správaniu. Psychoterapeut potom svojho klienta učí práci s myslením tak, aby k užitiu drogy nemuselo dôjsť.

Mnoho metód

V terapii závislostí sa uplatňuje mnoho ďalších psychoterapeutických prístupov. Odborník môže dotyčnému pomôcť:

  • osvojiť si nové stratégie zvládania stresu,
  • posilniť motiváciu k trvalej abstinencii,
  • uvedomiť si korene závislosti,
  • riešiť súčasné konfliktné vzťahy,
  • zorientovať sa v jeho minulosti.

Psychoterapia sa uplatňuje vo všetkých fázach liečby závislosti a predstavuje účinnú súčasť dlhodobého doliečovania.

(veri)

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež