Substitučnou liečbou sa dá predísť predávkovaniu heroínom

Jedným z najhorších dôsledkov zneužívania opiátových drog je predávkovanie. Predstavuje často ohrozenie života, pretože môže spôsobiť zástavu dýchania.

Substitučnou liečbou sa dá predísť predávkovaniu heroínom

Predávkovanie bezprostredne ohrozuje život

Zo všetkých možných závislostí je jednou zo zdravotne najrizikovejších a spoločensky najškodlivejších práve závislosť od heroínu. Čím sa však heroín obzvlášť odlišuje od ostatných drog, je zlý odhad jeho dávkovania. Ten so sebou nesie veľké riziko predávkovania.

Počet úmrtí na predávkovanie heroínom v posledných desiatich rokoch hrozivo stúpa, a to na celom svete. Česká republika nie je žiadnou výnimkou. Smrteľná dávka je veľmi malá, a tak môže pri jeho požití dôjsť k predávkovaniu veľmi ľahko. Náhodným požitím heroínu sú ohrozené napr. deti závislých osôb.

Rýchla smrť z nadbytku drogy

Heroín sa vďaka svojej rozpustnosti v tuku rýchlo dostáva do centrálneho nervového systému (mozog, miecha), ktorý je na tuky bohatý, a ukladá sa v ňom. Prípravky určené na substitučnú liečbu drogovo závislých sa ukázali ako účinná metóda prevencie proti takému predávkovaniu. Blokujú totiž naviazanie heroínu v tukovom tkanive.

Substitučná liečba zachraňuje život

Prevencia je jedinou možnosťou, ako predávkovaniu zabrániť. Smrť z predávkovania heroínom totiž nastáva už za 1 až 3 hodiny po aplikácii injekcie, tzn. doma či medzi priateľmi, a je veľmi rýchla. Preto sú komunity drogovo závislých o možnostiach prevencie poučované.

Riziko predávkovania je veľké, riziko vyhodenia z práce ešte väčšie

Rastúci počet závislostí predstavuje problém zvlášť vyšším počtom úmrtí na predávkovanie, ale tiež vyšším finančným zaťažením firiem zamestnávajúcich závislých. V čase ekonomickej krízy a šetrenia sa tiež zisťovalo, aký dopad má rastúci počet závislých na ekonomiku takej firmy alebo štátu. Zaujímavým výsledkom je napríklad to, že zamestnanci užívajúci opiátové drogy chýbajú v práci v priemere viac ako dva dni v mesiaci. Obvyklý priemer absencie v práci pritom dosahuje necelý deň za mesiac. Preto dochádza v tejto skupine osôb k omnoho častejším výpovediam, aj keď svoju závislosť dobre taja!

(ercp)

Zdroje:
Ann Emerg. Med. 2007 Feb; 49 (2): 172–7. Publikované online 12. júna 2006.
www.sciencedirect.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež