Lieky na predpis na báze opioidov – sedem najčastejších otázok

Liečba chronickej bolesti silnými opioidmi je dnes neodmysliteľnou zložkou farmakoterapie bolesti. Je doménou najmä algeziológov, špecialistov na liečbu bolesti. Vo väčšej miere sa u nás silné opioidy začali užívať najmenej o desať rokov neskôr než v Amerike a západnej Európe.

Lieky na predpis na báze opioidov – sedem najčastejších otázok

Opioidy sú skupinou liečiv s účinkom podobným morfínu. Lekári ich predpisujú predovšetkým na bolesť. Ostatné lekárske použitie zahŕňa kontrolu kašľa, hnačky a liečbu závislostí od iných opioidov. Opioidy môže navodiť aj eufóriu, teda príjemný pocit telesnej a psychickej pohody, a predovšetkým kvôli tomu bývajú zneužívané ako drogy. Nielen preto vyvoláva využitie opioidov v lekárskej praxi mnoho sporných otázok. Odpovedali sme na sedem najčastejších.

1. Odkiaľ opioidy pochádzajú?

Niektoré opioidy, ako morfín a kodeín, sa prirodzene vyskytujú v ópiu, lepkavej substancii získavanej zo semien maku siateho. Semisyntetické opioidy, ako je oxykodón, hydromorfón alebo hydrokodón, sú vyrobené zmenou chemického zloženia prirodzene sa vyskytujúcich opioidov. Umelé, čiže syntetické opioidy, ako je metadón a meperidin, sú vyrobené z chemických látok bez použitia prirodzene sa vyskytujúcich opioidov ako východiskového materiálu.

2. V akej liekovej forme sa opioidy vyskytujú?

Opioidy sú dostupné v rôznych formách – tablety, kapsuly, sirup, roztok, náplasti a čapíky.

3. Kto opioidy užíva?

Opioidy sú predpisované osobám s akútnou alebo chronickou bolesťou po chorobe, operácii alebo úraze. Ďalšou skupinou pacientov užívajúcich opioidy sú ľudia so stredne ťažkým až ťažkým kašľom a hnačkami. Metadón a buprenorfín sa predpisujú pri liečbe závislosti od iných opioidov, ako je heroín alebo lieky na liečbu bolesti na báze opioidov.

Iný spôsob užívania, než bol predpísaný lekárom, sa označuje za zneužívanie. Mnoho pozornosti je venovanej hlavne zneužívaniu nelegálnych opioidov, ako je heroín, ale vyskytujú sa i prípady zneužívania predpisovaných liekov na báze opioidov, ako je oxykodón alebo tramadol. Práve z dôvodu rizika zneužitia by mali byť lieky na chronickú bolesť na báze opioidov predpisované obozretne.

Lieky na chronickú bolesť na báze opioidov môže predpísať každý lekár na tzv. recept s modrým pruhom.

4. Aký je účinok opioidov?

O tom, aký bude účinok prípravku na daný ľudský organizmus, rozhoduje:

  • množstvo lieku,
  • dĺžka a pravidelnosť užívania,
  • forma podávania,
  • nálada, psychický stav, faktory prostredia,
  • vek,
  • zdravotný stav, súčasné užívanie alkoholu alebo iných drog. 

Nízke dávky opioidov potlačujú pocit bolesti a pocitové reakcie na bolesť. Môžu tiež vyvolať ospalosť, eufóriu (pocit slasti), uvoľnenie, problémy so sústredením, zúžené zornice, mierny pokles frekvencie dýchania, nevoľnosť, zvracanie, zápchu, stratu chuti do jedenia a potenie. Pri vyšších dávkach sú tieto účinky silnejšie a trvajú dlhšie.

Rýchlosť a sila účinku opioidov sa líšia v závislosti od toho, aká je forma podávania lieku. Keď sa užívajú ústne, účinky sú obvykle pociťované postupne za 10 až 20 minút. Najúčinnejšia je vnútrožilová injekcia, keď je účinok zrejmý už za minútu.

Pri úľave od bolesti sa obdobie trvania účinku mierne líši v závislosti od typu opioidu. Pre väčšinu pacientov môže jedna dávka poskytnúť úľavu od bolesti až na štyri až päť hodín.

5. Sú opioidy nebezpečné?

Áno, opioidy môžu byť nebezpečné, ak sa užívajú bez lekárskeho dohľadu.

Opioidy sú lieky s tlmivým účinkom, čo znamená, že spomaľujú časť mozgu, ktorá kontroluje dýchanie. Všetky opioidné lieky sú nebezpečné, ak sa užívajú vo veľkom množstve alebo ak sa užívajú s inými tlmivými látkami, ako je napríklad alkohol alebo benzodiazepíny. Príznaky predávkovania zahŕňajú pomalé dýchanie, modrastú pokožku až kómu. Smrť nastane obvykle následkom zástavy dýchania. Ak je predávkovanie zachytené včas, podáva sa naloxon, ktorý blokuje účinky opioidov vrátane vplyvu na dýchanie.

Ľudia, ktorí užívajú opioidy pravidelne pre ich príjemné účinky, si rýchlo rozvinú toleranciu k týmto účinkom a potrebujú užívať stále väčšie a väčšie dávky na dosiahnutie požadovaného účinku. Ako sa množstvo potrebnej dávky zvyšuje, zvyšuje sa i riziko predávkovania. Zvlášť vysoké je pri dlhšej abstinencii, keď závislí rovno užijú poslednú, najvyššiu dávku, na ktorej prestali.

Pre zvýšenie euforického účinku si niektorí ľudia aplikujú opioidy do žily. Používanie znečistených ihiel a ich zdieľanie medzi sebou nesú vysoké riziko prenosu rôznych infekcií a chorôb (napríklad HIV, hepatitída). Ak sú v injekcii rozpustené farmaceutické tablety alebo kapsuly, môžu prídavné látky nachádzajúce sa v týchto produktoch viesť k trvalému poškodeniu ciev a orgánov.

Pravidelné užívanie veľkého množstva opioidov počas tehotenstva môže zvýšiť riziko predčasného pôrodu a abstinenčných príznakov u novorodencov. Aby sa týmto príznakom predišlo, podáva sa závislým tehotným dlhodobo pôsobiaci opioid metadón.

6. Sú opioidy návykové?

Môžu byť. Ak sa užívajú pod lekárskym dohľadom, je riziko závislosti malé, ale narastá u ľudí, u ktorých sa v minulosti vyskytla závislosť od drog. Závislosť vzniká, ak sa droga stáva stredobodom myšlienok, emócií a činností, ak závislý cíti túžbu alebo nutkanie pokračovať v užívaní tejto drogy. To môže alebo nemusí zahŕňať fyzickú závislosť.

U každého, kto užíva opioidy pravidelne, sa postupne bude vyvíjať fyzická závislosť. Telo sa tým prispôsobí prítomnosti liečiva v organizme. Abstinenčné príznaky nastupujú asi 6 až 12 hodín po poslednej dávke krátkodobo pôsobiaceho opioidu, ako je hydromorfón, a asi 1 až 3 dni po dlhodobo pôsobiacich, napr. metadóne. Pri krátkodobo pôsobiacich opioidoch sú abstinenčné príznaky silné a náhle, pri dlhodobo pôsobiacich sú postupné a menej intenzívne.

Medzi abstinenčné príznaky patrí nepokoj, zívanie, slzenie, hnačka, kŕče v bruchu, husia koža, výtok z nosa, spolu s túžbou po droge. Symptómy obvykle vymiznú po týždni, i keď niektoré, ako je úzkosť, nespavosť a túžba po droge, môžu trvať rôzne dlho. Abstinenčné príznaky pri nadužívaní opioidov, na rozdiel od alkoholu, len málokedy ohrozujú život.

7. Aké majú opioidy dlhodobé účinky?

Dlhodobé užívanie opioidov môže spôsobiť zápchu, znížený sexuálny pud, poruchy menštruačného cyklu a striedanie nálad. Závislosť od opioidov môže mať dlhodobé zničujúce sociálne, finančné a emocionálne účinky.

(bri)

Zdroje:
www.camh.ca
www.tribune.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež