Detox – prvý krok v liečbe závislosti

Pod pojmom detoxikácia (ľudovo detox) sa rozumie liečenie odvykacieho syndrómu, čiže abstinenčných príznakov. Nepríjemné abstinenčné príznaky sú spojené s prerušením užívania návykovej látky. Detoxikácia je prvým krokom k zbaveniu sa závislosti.

Detox – prvý krok v liečbe závislosti

Hlavným cieľom detoxikácie je stabilizácia pacienta tak po stránke psychickej, ako aj fyzickej. Keď sa to podarí, je človek pripravený začať ústavnú odvykaciu liečbu alebo nastúpiť do terapeutickej komunity.

Ústavná, alebo ambulantná?

Užívanie návykových látok môže spôsobiť fyzickú závislosť. Proces detoxikácie je zameraný na liečbu okamžitých telesných účinkov a odstránenie toxínov (jedov) z tela. Obvykle prebieha pod dohľadom lekára priamo v nemocnici alebo odvykacom centre. Môže mať dvojakú formu:

  1. ambulantnú, pri ktorej pacient pravidelne dochádza do liečebného zariadenia,
  2. ústavnú, keď človek odvykacie zariadenie neopúšťa.

Ústavná forma detoxikácie spravidla netrvá dlhšie než dva týždne. V tom čase je obvykle obmedzený kontakt s okolím. Táto forma liečby však má aj výhody:

  • Pacient je stále pod dohľadom, nemá prístup k návykovej látke a jeho zdravotný stav je stále sledovaný.
  • Už počas detoxikácie sa môže zapojiť do programu na oddelení, poprípade byť v starostlivosti terapeuta.

Ambulantná detoxikácia menej zasahuje do bežného života pacienta. Táto forma liečby však nie je vhodná pri ťažších závislostiach.

Rozhodovanie medzi ústavnou a ambulantnou liečbou by sa malo odvíjať od typu návykovej látky, času užívania, psychosociálnych problémov, veku pacienta alebo súčasne prebiehajúcich ochorení.

Individuálny prístup

Ku každému pacientovi sa počas detoxikácie pristupuje osobite s ohľadom na jeho konkrétnu situáciu. Pri ambulantnej detoxikácii je možné prispôsobiť napríklad typ a frekvenciu kontaktov s liečebným zariadením. Spektrum ústavnej starostlivosti je tiež široké. Liečba môže byť:

  1. Symptomatická. Je zameraná na sprievodné príznaky odvykania, ako sú bolesti alebo nevoľnosť. Nepodáva sa pri nej náhrada návykovej látky.
  2. Substitučná. Počas tejto liečby je návyková látka nahradená inou látkou s podobnými účinkami. Táto látka by mala byť menej škodlivá, poprípade je jej podanie menej rizikové. Množstvo podanej látky sa môže postupne znižovať.

Je nutné si uvedomiť, že samotná detoxikácia nerieši problém so závislosťou. Je nutné ju chápať ako začiatok liečebného procesu. Okrem fyzickej závislosti, ktorá sa pri detoxikácii prejaví odvykacími príznakmi, existuje aj závislosť psychická. Bez liečby psychickej závislosti existuje, bohužiaľ, vysoké riziko návratu k závislosti.

(dos)

Zdroj: www.addictionrecoveryguide.org/treatment/detoxification/

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 7
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež