Ste závislí? Následkom sa nevyhnete!

Závislosť je schopná negatívne ovplyvniť prakticky všetky oblasti nášho života. S čím musia jedinci milujúci alkohol či drogy počítať?

Ste závislí? Následkom sa nevyhnete!

1. Poškodené fyzické zdravie

  • Niektoré zdravotné dôsledky užívania návykových látok na seba síce nechajú dlho čakať, o to sú však zákernejšie a často veľmi závažné. Príkladom môže byť cirhóza pečene spojená s dlhodobou konzumáciou alkoholu. Len čo sa raz rozvinie, ide o poškodenie nevratné, nevyliečiteľné a život ohrozujúce.
  • Vážne ohrozenie organizmu a v niektorých prípadoch i príčinu úmrtí predstavuje predávkovanie drogou, alkoholom či niektorými liekmi.
  • Silné baženie po opiátoch môže byť dôvodom na použitie cudzej ihly, na ktorej zostala krv obsahujúca vírus hepatitídy C či HIV. Napriek tomu, že v tomto prípade nestojí za poškodením zdravia priamo droga ako taká, na následne vzniknutom ochorení nesie svoj nepopierateľný podiel.
  • Pod vplyvom návykových látok či alkoholu je možné si privodiť nielen závažné úrazy, ale aj ľahšie získať pohlavne prenosnú chorobu. Pravdepodobnejšie totiž v takom stave privolíme  na nechránený sex s neznámou osobou, napriek tomu, že za triezva by pre nás bola predstava možných zdravotných následkov odrádzajúca.

2. Zmeny správania

  • Závislí jedinci častejšie bojujú s ďalšími psychickými ťažkosťami, ktoré môžu viesť až k samovražde. Pod vplyvom drog či toxickej psychózy je tiež možné agresívne konanie voči iným osobám.
  • V snahe zaobstarať si čo najskôr potrebnú drogu je závislá osoba schopná takmer všetkého. Výnimkou nie sú ani najrôznejšie kriminálne činy vrátane krádeží, ozbrojeného vlámania či dokonca vraždy.

3. Narušené vzťahy

  • Je preukázané, že podiel zanedbávaných či zneužívaných detí, ktorých rodičia (či jeden rodič) majú problém so závislosťou, je vyšší v porovnaní s deťmi, ktoré majú rodičov v tomto ohľade zdravé.
  • Úplne bežná je spojitosť závislosti s narušenými rodinnými, partnerskými a sexuálnymi vzťahmi.

(veri)

Zdroj:
www.medicalnewstoday.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež