Opité dieťa – čo teraz a čo potom

Koniec školského roka, prázdniny alebo hoci len pekný, slnečný deň zvádzajúci k posedeniu na záhradke reštaurácie. Kedykoľvek sa môže stať, že vaše dieťa príde domov takpovediac v povznesenej nálade vďaka trochu nadmiernemu požitiu alkoholických nápojov. I keď je podávanie a predaj alkoholu v Českej republike zákonom zakázaný osobám do 18 rokov veku, nie je výnimkou, že sa opije napríklad jedenásťročné dieťa.

Opité dieťa – čo teraz a čo potom

V takej situácii sa objavuje otázka, ako sa zachovať. V prvom rade treba zachovať chladnú hlavu a odhadnúť, nakoľko je opitosť dieťaťa silná. Pomôže tomu jednak zistenie, aké množstvo a druh či druhy alkoholických nápojov dieťa skonzumovalo, prípadne či okrem alkoholu požilo aj iné drogy, tak to, ako sa dieťa správa.

  • Neistá chôdza,
  • zlá artikulácia,
  • hlasité výkriky alebo spev,
  • neohľaduplné správanie sa voči okoliu

– to všetko môžu byť príznaky opitosti. Taký stav môže prezrádzať aj stav až otravy alkoholom, keď hrozí zástava dýchania a poškodenie metabolických funkcií. Riziko otravy alkoholom je ešte vyššie, ak dieťa pospáva a je unavené, nie je schopné samostatne stáť alebo sedieť či zvracia.

Dieťa s otravou alkoholom odvezte k lekárovi

Len čo nadobudnete podozrenie, že by dieťa mohlo byť ohrozené otravou alkoholom, je bezpečnejšie zveriť ho do starostlivosti zdravotníckeho zariadenia. Prvá pomoc proti otrave spočíva vo vyvolaní zvracania, aby sa telo zbavilo nevstrebaného alkoholu. Pokiaľ je dieťa bezpečne pri vedomí, môžeme po dúškoch podať vodu na doplnenie chýbajúcich tekutín. Dieťa nespúšťame z dohľadu.

Dôvodmi k opitosti môžu byť kamaráti aj malá sebadôvera

Po vytriezvení je potrebné sa s dieťaťom porozprávať o nebezpečenstve konzumácie alkoholu a drog. Aby ste, pokiaľ možno, mohli cielene zapôsobiť proti konzumácii alkoholu dieťaťom, je výhodou zistiť, prečo sa dieťa opilo, a tieto dôvody s ním v pokoji a bez prehnaných emócií prebrať. Niekedy k pitiu vedie strach dieťaťa alebo snaha vytiahnuť sa pred ostatnými vrstovníkmi. Zvlášť v týchto prípadoch je potrebné budovať v dieťati zdravú sebadôveru a dôveru v rodinu s istotou, že sa rodina dieťaťa nezriekne, aj keď nesplní všetky očakávania alebo inak "zlyhá".

Pred dieťaťom bez pohára

Keďže "príklady priťahujú", nemalo by sa pred dieťaťom, pokiaľ možno, popíjať. Aby sa dieťa dostalo do čo najmenšieho kontaktu s alkoholom a aby nevznikali dôvody pre jeho konzumáciu, je vhodné pomôcť mu s organizáciou voľnočasových aktivít. V niektorých prípadoch, zvlášť ak dieťa popíja alkohol opakovane, môže byť nutná spolupráca so školou či konzultácia v pedagogicko-psychologickej poradni.

(zak)
Zdroj:
http://alkoholismus.zbynekmlcoch.cz
Deti a alkohol na www.alkoholismus.cz – MUDr. Zbyněk Mlčoch

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež