Léky

Zatiaľ čo riziká spojené s užívaním nelegálnych drog sú v našej spoločnosti známe, povedomie o návykovom užívaní liekov je omnoho menšie. Závislosť od liekov býva verejnosťou často podceňovaná. Ide však o závislosti, ktoré zostávajú dlho utajené a bývajú veľmi ťažko liečiteľné.

Táto závislosť sa netýka len mladších vekových skupín, ktoré sú závislosťou ohrozené najviac, ale aj ľudí stredného a vyššieho veku. Títo ľudia užívajú lieky často "na odporúčanie lekára", preto pre nich býva ťažké pochopiť, prečo by sa mali vzdať látky, ktorá im pomáha a ktorú im predpisoval lekár.

U ľudí, ktorí lieky užívajú dlhodobo, sa môže, podobne ako pri iných návykových látkach, rozvinúť fyzická i psychická závislosť. Pokiaľ je liek vysadený, môže sa objaviť nervozita, nespavosť, nepokoj, problémy s koncentráciou, ale aj bolesti, kŕče, hnačky a triaška.

Hypnotiká

Hypnotiká alias lieky na spanie bývajú užívané veľmi často, bohužiaľ aj v prípadoch, keď by bolo možné nespavosť riešiť iným spôsobom. Medzi najčastejšie zneužívané hypnotiká patrí Nitrazepam, Rohypnol, Hypnogen a Stilnox.

Anxiolytiká

Anxiolytiká, lieky znižujúce úzkosť, sú veľmi obľúbené, pretože pomáhajú niektorým jedincom prekonať neistotu, úzkosť a nervozitu. Tieto lieky by mali byť ordinované lekárom len v prípade, že sú skutočne potrebné, a ich užívanie by malo byť sprevádzané psychoterapiou, ktorá pomôže problémy riešiť. Najznámejšími anxiolytikami sú Neurol, Diazepam, Xanax a Elenium.

Analgetiká

Analgetiká sú lieky proti bolesti. Niektoré lieky z tejto skupiny obsahujú opiáty a môžu viesť k vzniku závislosti rovnako silnej ako od heroínu, iné nie. Dôležité však je uvedomiť si, že analgetiká by v žiadnom prípade nemali byť odopreté tam, kde sú potrebné – pri dlhodobých bolestivých stavoch a u onkologicky chorých.

Zpět na legální drogy.