Halucinogénne drogy

Halucinogény sú látky vyvolávajúce poruchy vnímania. Ide o prírodné alebo syntetické látky, na ktoré nevzniká fyzická závislosť. Mnohé halucinogénne látky boli využívané rôznymi kultúrami pri náboženských obradoch i iných rituáloch.

Psilocybín je látka obsiahnutá v halucinogénnych hubách, ktoré boli užívané stredoamerickými indiánmi. Z našich húb majú halucinogénne účinky lysohlávky a muchotrávka červená.

Meskalín (peyotl) je droga pochádzajúca zo stredoamerického kaktusu a je užívaná aj v súčasnosti pri rituáloch stredoamerických indiánov.

Durman je známou prírodnou drogou, účinnou látkou je atropín. Často bývajú užívané jeho semená, ktoré majú silné halucinogénne účinky.

LSD (dietylamid kyseliny lysergovej) je najrozšírenejším syntetickým halucinogénom (pôvodne ide však o prírodnú látku, produkt obilnej sneti paličkovice purpurovej), v 60. rokoch bol obľúbenou drogou hippies a tiež bol využívaný v psychiatrii na výcvik psychoterapeutov i na liečbu niektorých psychických ochorení.

Tripy sú malé papieriky napustené roztokom LSD, dostať ich väčšinou na tanečných zábavách a v kluboch.

Horror trip alebo bad trip je stav, keď je užitie halucinogénu extrémne nepríjemné.

Po užití halucinogénov sa u osôb, ktoré k tomu majú predpoklady, môžu rozvinúť psychotické poruchy, poruchy osobnosti a stavy podobné schizofrénii, ktoré po nejakom čase môžu samy odznieť. Dotyčný však môže mať pocit, že tieto halucinácie sa nikdy neskončia, a snaží sa im všetkými možnými spôsobmi uniknúť. V niektorých prípadoch je potrebná psychiatrická pomoc.

Späť na nelegálne drogy.