Spoločne proti závislosti: pochopenie a podporu ponúkajú svojpomocné skupiny

Súčasťou liečby závislosti je aj takzvané doliečovanie. Ide o aktivity, ktoré závislým pomáhajú v celoživotnom boji s viac či menej aktuálnou závislosťou. Jednou z nich sú aj svojpomocné skupiny. Ako fungujú?

Spoločne proti závislosti: pochopenie a podporu ponúkajú svojpomocné skupiny

Liečim seba, liečim druhých

Svojpomocné skupiny tvoria jedinci majúci spoločný problém, v tomto prípade závislosť. Skupina nie je vedená psychoterapeutom ani lekárom, iba akýmsi moderátorom, alebo, ak chcete, koordinátorom. Jeho úlohou je zaistiť podmienky a pravidelnosť stretávania a organizáciu skupiny. Tým, kto v skupine skutočne lieči, sú však všetci jej členovia. Ide vlastne o skupinovú psychoterapiu fungujúcu na nasledujúcich princípoch:

  1. Oslabenie pocitov vyčlenenia z okolitého sveta vďaka spojeniu s jedincami s podobným osudom.
  2. Rozvoj pocitov spolunáležitosti. Členovia skupiny sa navzájom podporujú a sú takzvane „na jednej lodi“.
  3. Posilnenie schopnosti pomoci druhému, aj keď vlastné problémy sa zdajú byť bezvýchodné. Zvyšuje sa tak sebavedomie dotyčného a chuť bojovať proti vlastným problémom.

Skupina môže ďalej pomôcť v:

  • tréningu schopnosti zvládať každodenné problémy,
  • vytvorení siete priateľov, ktorí ponúknu pomoc a spoločné prežitie radostných okamihov,
  • zdokonalení porozumenia a načúvania druhým.

Miesta pre nádej aj kritiku

V priebehu skupinových sedení sa závislí môžu stretnúť s tými, ktorí podobné problémy v minulosti takisto riešili a dokázali prekonať. Majú tiež priestor na spoveď a očisťujúci rozhovor o vlastných zlyhaniach. Učia sa prijímať, ale aj poskytovať kritiku. Skupiny sú otvorené nielen závislým, ale aj ich rodinným príslušníkom.

  • Aj v Českej republike fungujú svojpomocné hnutia Anonymní alkoholici a Anonymní narkomani, ktorých skupiny možno navštevovať v mnohých mestách.
  • V 50. rokoch vzniklo v pražskom Apolinári české združenie KLUS (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost), ktoré pôsobí dodnes.
  • Ďalšími organizáciami, ktoré pomáhajú závislým a využívajú pritom svojpomocné skupiny, sú Modrý kríž a tzv. A Kluby.

(veri)

Zdroj: casopis.adiktologie.cz/public.magazine/downloadfile/198?name=2012_2_Projektova+priloha+NETAD+Cablova.pdf

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež