Režimové opatrenia: nutnosť pri riešení závislosti

Liečba závislosti vždy vyžaduje komplexný prístup zahŕňajúci substitučnú liečbu, psychologickú podporu aj úpravu sociálneho zázemia pacienta. Pevnou súčasťou liečebného plánu sú vo väčšine prípadov aj režimové opatrenia.

Režimové opatrenia: nutnosť pri riešení závislosti

Spoločne na ceste k uzdraveniu

Na začiatku riešenia závislosti je vždy potreba stanoviť plán. Ten spolu s priebehom liečby určí lekár, ale ani pacient nezaujíma v tomto procese pasívnu rolu. Naopak, poskytuje lekárovi dôležité informácie o vzniku a priebehu závislosti, rodinnom zázemí, vzťahoch aj svojom zdravotnom stave. Odborník potom na základe celkového posúdenia fyzického i psychického stavu navrhne pacientovi najvhodnejší spôsob terapie. Liečebný plán by mal zahŕňať:

  • stanovenie cieľov,
  • určenie typu a dĺžky liečebného programu (ambulantná alebo pobytová terapia),
  • plánovanie pravidelných návštev,
  • stanovenie medikácie v rámci substitučnej liečby,
  • súhlas pacienta s terapiou.

Rešpekt k pravidlám 

Režimové opatrenia sa osvedčili ako veľmi účinný nástroj liečby. Zásadnou podmienkou je však spolupráca klienta, a to tak pri ambulantnej, ako aj pri pobytovej terapii. Režimové opatrenia pomáhajú pacienta stabilizovať a prekonať náročný čas abstinencie. Patria medzi ne napríklad pravidelný spánok, štruktúrovaný denný program alebo obmedzenia alkoholu. Pri pobytovej liečbe je pacient pod lekárskym dohľadom v priestore liečebného zariadenia. Musí byť poučený o priebehu terapie, pochopiť význam režimových opatrení a nastavené pravidlá rešpektovať. Ide najmä o:

  • nastolenie jasného poriadku, 
  • dodržiavanie denného režimu (pravidelný čas vstávania a jedla, vyčlenený čas na odpočinok),
  • účasť na aktivitách (hry, vzdelávacie kurzy a pod.),
  • dochádzanie na psychoterapie alebo individuálne pohovory s terapeutmi,
  • účasť na skupinových terapeutických sedeniach.

V prípade ambulantnej liečby sú režimové opatrenia podobného rázu, len sa pacient každý večer vracia domov. Ak sa po skončení terapie dokáže začleniť do bežného života a zvládať denné povinnosti, bol efekt režimových opatrení dostatočný. 

(svat) 

 

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež