Injekčné užívanie drog

Niektoré drogy, najčastejšie amfetamíny (pervitín) a opiáty (heroín), si užívatelia návykových látok s obľubou aplikujú vnútrožilovo.

Oproti ďalším európskym krajinám je v Českej republike, bohužiaľ, injekčná aplikácia medzi užívateľmi návykových látok veľmi obľúbená. V západných krajinách siahajú užívatelia k injekčnej aplikácii až na konci svojej drogovej kariéry, v momente, keď sú takmer na dne, zatiaľ čo u nás mnoho mladých ľudí pristúpi často k injekčnej aplikácii už pri prvom stretnutí s drogou zo skupiny opiátov alebo amfetamínov.

Injekčná aplikácia drog je však oproti ďalším spôsobom užívania drog spojená s niektorými vážnymi zdravotnými rizikami:

  • Infekčné ochorenie – hrozí najmä nákaza vírusovými hepatitídami C a B a vírusom HIV s následným syndrómom zlyhania imunity (AIDS). U užívateľov drog je často znížená funkcia imunitného systému a títo ľudia tiež mávajú nevyhovujúce hygienické návyky.

  • Zanesenie cievneho riečiska, abscesy vznikajúce pri aplikácii.

  • Rýchlejší nástup účinku drogy – hneď ako je dávka aplikovaná, nie je možné ju vziať späť, účinky nastupujú takmer okamžite.

  • Vyššie riziko predávkovania – nemožnosť odhadnúť dávku.