Ambulantná starostlivosť

Ambulantná liečba prebieha bez toho, aby bol užívateľ vyčlenený z jeho prostredia. Užívateľ pravidelne dochádza do zariadení, kde je liečba poskytovaná. Dĺžka liečby i počet návštev sa môžu v jednotlivých zariadeniach odlišovať, mali by však vychádzať zo vzájomnej dohody užívateľa a terapeuta.

Ambulantná liečba prichádza do úvahy u tých, ktorí majú vhodné rodinné a sociálne zázemie. Úspech je možné očakávať jedine v prípade, keď toto zázemie ponúka závislému človeku podporu a motiváciu v jeho snahe.

Liečba by mala trvať minimálne tri mesiace a dotyčný by mal do zariadenia dochádzať najmenej dva až tri dni v týždni.

Späť na centrá pomoci.