Päť mýtov o závislosti od drog

Psychiatrické ochorenia bývajú opradené celým radom mýtov, ktoré môžu sťažiť liečbu chorého a zneistiť jeho okolie. Výnimkou nie je ani závislosť od drog či alkoholu. Nasledujúce riadky odkrývajú päť nepravdivých informácií, s ktorými sa v súvislosti s problematikou závislosti môžete stretnúť.

Päť mýtov o závislosti od drog

1. mýtus: Prekonať závislosť je len otázkou pevnej vôle

Napriek tomu, že je dostatočná motivácia na zmenu dôležitým predpokladom v boji proti závislosti, nie je tak úplne pravdou, že na trvalé skoncovanie s drogou stačí len chcieť. Dlhodobé užívanie návykových látok je totiž spojené so zmenami v mozgu, ktoré vedú k rozvoju odvykacích (abstinenčných) príznakov a silnému nutkaniu na opätovné užitie drogy. V niektorých prípadoch, ako napríklad pri závislosti od alkoholu či utlmujúcich liekov, môže byť abstinenčný syndróm natoľko silný a zdraviu nebezpečný, že sa jeho prekonanie nezaobíde bez pomoci lekárov.

2. mýtus: Závislosť je ochorenie, a preto ju sám neovplyvním

I keď závislosť od návykových látok skutočne patrí medzi psychiatrické choroby, rozhodne neplatí, že by sa mal závislý jedinec považovať za bezbrannú obeť. Rovnako ako pri mnohých iných ochoreniach, aj tu môže sám chorý významne ovplyvniť výsledok liečby, či už aktívnou účasťou na psychoterapii, pravidelným užívaním liekov, alebo celkovou zmenou životného štýlu.

3. mýtus: Najskôr je nutné spadnúť až na dno

Nutnosť siahnutia si na dno ako predpoklad úspešnej liečby je azda najčastejší mýtus spojený so závislosťami. V skutočnosti možno terapiu začať v akejkoľvek fáze závislosti, a čím skôr sa tak stane, tým lepšie. Dlhodobejšie užívanie drogy je obvykle spojené so silnejšou závislosťou, intenzívnejšími odvykacími príznakmi a ťažším návratom do normálneho života.

4. mýtus: Pomoc okolia je nežiaduca, závislý sa musí chcieť liečiť sám

Pokiaľ sa závislý rozhodne sám začať s liečbou, ide o ideálny stav. Nie vždy je však jedinec, ktorý je dlhodobo omámený drogou, schopný takého rozhodnutia. Zisk z terapie môže mať aj ten, kto na liečbu pôvodne nastúpil prevažne pre tlak rodiny, zamestnávateľa či štátu. Po vytriezvení a zvládnutí abstinenčných príznakov hocikedy zatúži po zmene aj sprvoti úplne odmietavý závislý.

5. mýtus: Opätovné užitie drogy znamená, že liečba nefunguje

Liečba závislosti od návykových látok je beh na dlhú trať. Zďaleka nie vždy sa podarí, aby si závislý ihneď po začatí terapie udržal celoživotnú abstinenciu. Z opätovného siahnutia po droge je potrebné vziať si ponaučenie (čo možno nabudúce zmeniť, čo urobiť inak) a v liečbe rozhodne pokračovať ďalej.

(veri)

Zdroj: www.helpguide.org

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež