Riziko závislosti

Tvrdé a mäkké drogy

Nelegálne drogy bývajú niekedy rozdeľované na tvrdé a mäkké. Užívanie rôznych drog je spojené s rozdielnym rizikom. Strata kontroly nad "rekreačným užívaním" a ľahký vznik závislosti sú niektoré z kritérií, podľa ktorých býva daná droga zaradená k tvrdým alebo mäkkým drogám.

Ide však o nepresné a skresľujúce rozdelenie – aj od mäkkých drog môže vzniknúť závislosť. V niektorých krajinách bývajú drogy rozdelené aj na tie s akceptovateľnou mierou rizika (káva, tabak, konopné drogy, alkohol) a na skupinu s rizikom neprijateľným (opiáty, amfetamín, organické rozpúšťadlá).