Postoj spoločnosti k droge

Legálne a nelegálne drogy

Drogy bývajú delené na legálne a nelegálne, ide však o umelé rozdelenie dané legislatívou, ktoré vychádza z miery rizika, ktoré droga pre spoločnosť prináša, ale aj z kultúrneho a historického kontextu.

Napríklad od nikotínu môže vzniknúť závislosť rovnakej sily ako od opiátov, pitie alkoholu má zase na zdravie našej spoločnosti omnoho väčší dopad ako užívanie nelegálnych návykových látok.

Tým však v žiadnom prípade nechceme riziká spojené s užívaním drog bagatelizovať, iba upozorniť na to, že nebezpečné môžu byť aj drogy legálne, s ktorými sa denne stretávame.