Centrá pomoci

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Adresa:
Skladná 2
Košice

Telefón:
055 6222848

E-mail:
cpldz.kosice@gmail.com

 
-->