Centrá pomoci

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Adresa:
Cesta k nemocnici 55, Banská Bystrica
Banská Bystrica

Telefón:
048 4335672

E-mail:
somora@cpldz-bb.sk

 
-->