Opúšťate stránky Substitučná liečba

Dovoľujeme si vás upozorniť, že opúšťate internetové stránky substitucna-liecba.sk určené širokej verejnosti a chystáte sa vstúpiť na stránky proLékaře.cz.

Internetové stránky proLékaře.cz sú určené iba odborníkom v zmysle zákona č. 40/1995 Zb. o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám:

  • oprávneným predpisovať humánne liečivé prípravky,
  • osobám oprávneným vydávať humánne liečivé prípravky.

Prejsť do sekcie závislosti na stránkach proLékaře.cz