Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 11. – 20.

 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10 

Začatie liečby buprenorfínom vo väzení – výsledky liečby vo väzení a po prepustení
Buprenorfín má veľmi dobré výsledky v liečbe heroínovej závislosti. Autori tejto americkej štúdie sa zamerali na podávanie buprenorfínu drogovo závislým väzňom tesne pred prepustením z...

Čerstvo dospelí závislí jedinci horšie spolupracujú pri substitučnej liečbe
Základom substitučnej terapie u jedincov závislých od opiátov je ochota na spoluprácu. Práca autorov z Harvard Medical School naznačuje, že čerstvo dospelí jedinci pri liečbe spolupracujú...

Užitú dennú dávku buprenorfínu možno určiť podľa koncentrácie tejto látky vo vlasoch
Nová validovaná metóda umožňuje stanovenie buprenorfínu (BUP) a jeho hlavného metabolitu norbuprenorfínu (NBUP) vo vzorke vlasov. Množstvo BUP i NBUP i ich pomer vo vlase koreluje s užitou dennou...

Ženy dodržujú substitučnú liečbu závislosti od opioidov lepšie než muži
Retrospektívne porovnania užívania substitučnej liečby z dôvodu závislosti od opioidov u mužov a žien ukázalo, že muži častejšie začínajú túto terapiu vo väzení a dodržujú ju iba vo väzení. U žien...

Substitučná liečba znižuje rizikové správanie pre prenos HIV z hľadiska zdieľania ihiel
Liečba buprenorfínom/naloxonom obmedzuje u osôb závislých od opioidov nakazených vírusom HIV rizikové správanie z hľadiska prenosu infekcie HIV, konkrétne spoločné používanie ihiel, nie však rizikové...

Liečba hepatitídy C počas substitučnej liečby závislosti od opioidov je v reálnej praxi prínosná
Hodnotenie podávania terapie hepatitídy C (interferon/ribavirín) spolu so substitučnou liečbou u osôb závislých od opioidov (OST) ukázalo vysoký podiel pacientov, ktorí aj napriek častému výskytu...

Zneužitie benzodiazepínov s buprenorfínom je menej toxické než s metadónom
Toxicita súčasného nelegálneho užitia benzodiazepínov a buprenorfínu je nižšia než nepredpísaná kombinácia benzodiazepínov s metadónom. Americká retrospektívna analýza zahŕňajúca 764 prípadov...

Substitučná liečba znižuje mortalitu uväznených osôb závislých od opioidov
Mortalita vrátane počtu samovrážd je u uväznených osôb závislých od opioidov významne nižšia pri podávaní substitučnej liečby, a to najmä v prvých štyroch týždňoch pobytu vo väzení. Ukázala to...

Buprenorfín-naloxon a metadón znižujú užívanie nelegálneho buprenorfínu a riziko HIV
Substitučná liečba kombináciou buprenorfín-naloxon alebo metadónom viedla u jedincov závislých od opioidov, ktorí si injekčne aplikovali nelegálne získaný buprenorfín, k zníženiu jeho užívania i...

Problematické užívanie opioidov u pacientov s chronickou bolesťou
U tretiny pacientov liečených opioidmi z dôvodu chronickej bolesti bolo zistené potenciálne problematické užívanie. Išlo o pacientov, u ktorých nebola diagnostikovaná závislosť ani zneužívanie týchto...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci