OdborníciNovinky pre odborníkovZneužitie benzodiazepínov s buprenorfínom je menej toxické než s metadónom

Zneužitie benzodiazepínov s buprenorfínom je menej toxické než s metadónom

Toxicita súčasného nelegálneho užitia benzodiazepínov a buprenorfínu je nižšia než nepredpísaná kombinácia benzodiazepínov s metadónom. Americká retrospektívna analýza zahŕňajúca 764 prípadov zneužitia buprenorfínu alebo metadónu v kombinácii s benzodiazepínmi ukázala nižší podiel hospitalizácií a menej fatálnych prípadov pri buprenorfíne v porovnaní s metadónom.

U jedincov, ktorí zneužívajú buprenorfín alebo metadón, je časté nelegálne užívanie viacerých látok. Cieľom tejto nedávno publikovanej štúdie bolo porovnať mieru toxicity súčasného užitia buprenorfínu alebo metadónu s benzodiazepínmi. Autori využili údaje z národnej toxikologickej databázy USA. Zahrnuli prípady zneužitia kombinácie týchto látok u dospelých osôb z obdobia 2002 až 2010, ktoré boli zdokumentované až do vyriešenia stavu. Vyradené boli prípady, kde boli zneužité ešte ďalšie látky.

Prípadov s metadónom bolo do analýzy zahrnutých 692, s buprenorfínom 72. Klinickými prejavmi zneužitia kombinácie metadónu alebo buprenorfínu s benzodiazepínmi boli letargia (v 71,1 %, resp. 59,7 %), útlm dýchania (v 29,0 %, resp. 15,3 %), kóma (v 22,4 %, resp. 5,6  %), respiračná zástava (v 4,5 %, resp. 0 %), hypotenzia (v 11,8 %, resp. 2,8 %) a srdcová zástava (v 1,9 %, resp. 0 %). V skupine prípadov s metadónom bola 4× vyššia pravdepodobnosť podania naloxonu (60,4 % vs. 15,3 %) alebo nutnosť intubácie (16,3 % vs. 4,2 %) než pri prípadoch s buprenorfínom. Takisto podiel hospitalizácií bol vyšší v skupine s metadónom (67,3 % vs. 43,3 %). Počet úmrtí dosiahol pri zneužití metadónu v kombinácii s benzodiazepínmi 16, zatiaľ čo pri zneužití kombinácie buprenorfín – benzodiazepíny nebol zaznamenaný žiadny smrteľný prípad.

V tejto analýze bolo súčasné zneužitie buprenorfínu s benzodiazepínmi spojené s významne nižšou toxicitou, než keď bol s benzodiazepínmi nelegálne aplikovaný metadón.

(zza)

Zdroj: Lee S. C., Klein-Schwartz W., Doyon S., et al. Comparison of toxicity associated with nonmedical use of benzodiazepines with buprenorphine or methadone. Drug Alcohol Depend. 2014 May 1; 138: 118–23; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.02.014. Epub 2014 Feb 23.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cílená biologická léčba