OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba znižuje rizikové správanie pre prenos HIV z hľadiska zdieľania ihiel

Substitučná liečba znižuje rizikové správanie pre prenos HIV z hľadiska zdieľania ihiel

Liečba buprenorfínom/naloxonom obmedzuje u osôb závislých od opioidov nakazených vírusom HIV rizikové správanie z hľadiska prenosu infekcie HIV, konkrétne spoločné používanie ihiel, nie však rizikové sexuálne správanie.

Závislosť od opioidov je významným rizikovým faktorom infekcie HIV a vplyv podávania substitučnej liečby na rizikové správanie závislých osôb nakazených HIV doposiaľ nebol známy. Autori z USA preto uskutočnili longitudinálnu štúdiu, do ktorej zaradili 303 osôb závislých od opioidov, u ktorých bola začatá substitučná liečba buprenorfínom/naloxonom. Hlavnými sledovanými parametrami bolo spoločné používanie injekčných ihiel a pohlavný styk bez použitia kondómu, a to v posledných 90 dňoch podľa oznámenia pacienta. Účastníci boli sledovaní 1 rok.

Výsledky ukázali významný pokles spoločného používania ihiel vo štvrtom štvrťroku po začatí substitučnej liečby oproti vstupnej hodnote, z 9 % na 3 % (p < 0,001). Uvádzaná absencia použitia kondómu na začiatku štúdie 23 % však klesla len na 21 %, čo nebolo štatisticky významné. Rizikové správanie sa nelíšilo v závislosti od preukázanej prítomnosti RNA vírusu HIV. Častejšie spoločné používanie ihiel bolo zistené u bezdomovcov a osôb, ktoré užívali heroín, kokaín alebo marihuanu. Pohlavný styk bez kondómu častejšie uvádzali ženy, osoby s homosexuálnou a bisexuálnou orientáciou, osoby žijúce v trvalom partnerskom vzťahu a osoby, ktoré zneužívali heroín a alkohol.

Autori tejto štúdie, publikovanej v marci 2014, na základe svojich výsledkov odporúčajú vykonávať u osôb závislých od opioidov, ktoré sú nakazené HIV a u ktorých je začatá substitučná liečba, cielené intervencie zamerané na prevenciu rizikového správania z hľadiska prenosu HIV.

(zza)

Zdroj: Edelman E. J., Chantarat T., Caffrey S., et al. The impact of buprenorphine/naloxone treatment on HIV risk behaviors among HIV-infected, opioid-dependent patients. Drug Alcohol Depend. 2014 Mar 15; pii: S0376-8716(14)00782-0; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.03.006. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Klíšťová encefalitida a očkování