OdborníciNovinky pre odborníkovŽeny dodržujú substitučnú liečbu závislosti od opioidov lepšie než muži

Ženy dodržujú substitučnú liečbu závislosti od opioidov lepšie než muži

Retrospektívne porovnania užívania substitučnej liečby z dôvodu závislosti od opioidov u mužov a žien ukázalo, že muži častejšie začínajú túto terapiu vo väzení a dodržujú ju iba vo väzení. U žien bolo zistené dlhšie dodržiavanie substitučnej liečby, a to nezávisle od zariadenia, kde bola liečba začatá.

Údaje, z ktorých vychádzajú tieto výsledky, pochádzajú zo záznamov o prvom nasadení substitučnej liečby u populácie osôb závislých od opioidov v New South Wales v Austrálii v období 2000 – 2012. Hodnotená bola prvá epizóda užívania substitučnej liečby a profil jej dlhodobého užívania u mužov a u žien so zohľadnením toho, či bola liečba začatá vo väznici, alebo v komunite. Dodržiavanie liečby bolo zisťované o 3, 6, 9 a 12 mesiacov po začatí.

Boli použité údaje od 15 600 osôb, z ktorých tvorili 70,1 % muži. V komunite začalo substitučnú liečbu 80,7 % osôb, u zostávajúcich 19,3 % bola táto liečba nasadená vo väzení. Výsledky ukázali, že muži začínajú substitučnú liečbu vo väzení častejšie než ženy (24,0 % vs. 9,3 %, p < 0,001) a viac než polovica z nich (57,5 %) užíva túto liečbu iba vo väzení v porovnaní so 41,8 % žien (p < 0,001). Užívanie substitučnej liečby pri prvej epizóde bolo dlhšie u žien: v komunite bol podiel času dodržiavania liečby 46,6 % u žien v porovnaní s 39,1 % u mužov (p < 0,001) a vo väzení 41,3 % u žien a 30,8 % u mužov (p < 0,001).

(zza)

Zdroj: Gisev N., Degenhardt L., Larney S., et al. A comparative study of opioid substitution therapy utilisation among opioid-dependent men and women. Drug Alcohol Rev. 2014 May 20. doi: 10.1111/dar.12151. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta