OdborníciNovinky pre odborníkovČerstvo dospelí závislí jedinci horšie spolupracujú pri substitučnej liečbe

Čerstvo dospelí závislí jedinci horšie spolupracujú pri substitučnej liečbe

Základom substitučnej terapie u jedincov závislých od opiátov je ochota na spoluprácu. Práca autorov z Harvard Medical School naznačuje, že čerstvo dospelí jedinci pri liečbe spolupracujú horšie.</p>

Čerstvo dospelí jedinci, teda podľa autorov mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov, často zlyhávajú v dlhodobej spolupráci pri liečbe opiátovej závislosti. V publikovanej štúdii sa autori zamerali na záznamy o liečbe buprenorfínom a porovnávali mieru zotrvania na liečbe medzi čerstvo dospelými jedincami a staršími dospelými. Celkovo mali autori k dispozícii záznamy o liečbe 294 dospelých závislých jedincov, z ktorých 24 % bolo vo veku 18 – 25 rokov. Tieto záznamy obsahovali informácie o liečbe buprenorfínom, sesterskej starostlivosti a priebehu intenzívneho ambulantného programu nasledovaného psychosociálnou podporou (návštevy v intervale 1 týždňa).

Analýza dát o liečbe ukázala, že v porovnaní so staršími dospelými je u čerstvo dospelých jedincov liečených buprenorfínom nižšia pravdepodobnosť pokračovania v liečbe po 3 mesiacoch liečby (56 % oproti 78 %) a tiež po roku (17 % oproti 45 %). Čerstvo dospelí ľudia tiež boli častejšie pozitívni na zakázané opiátové látky, častejšie relabovali alebo prerušili liečbu.

Táto analýza teda ukázala, že mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov sú náchylnejší na zhoršenú spoluprácu pri odvykacej substitučnej terapii. Ďalšie štúdie by mohli odpovedať na to, aké faktory sú v tejto vekovej kategórii zvlášť asociované so zotrvaním na liečbe buprenorfínom. Ich výsledky by mohli pomôcť zlepšiť liečbu a dlhodobé výsledky v tejto skupine závislých jedincov.

(eza)


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci