OdborníciNovinky pre odborníkovZačatie liečby buprenorfínom vo väzení – výsledky liečby vo väzení a po prepustení

Začatie liečby buprenorfínom vo väzení – výsledky liečby vo väzení a po prepustení

Buprenorfín má veľmi dobré výsledky v liečbe heroínovej závislosti. Autori tejto americkej štúdie sa zamerali na podávanie buprenorfínu drogovo závislým väzňom tesne pred prepustením z väzenia.</p>

Išlo o prvú randomizovanú klinickú štúdiu s buprenorfínom vykonávanú vo väzniciach v USA. Celkovo bolo do štúdie zahrnutých 211 väzňov a väzenkýň, ktorým zostávalo 3 – 9 mesiacov pobytu vo väzení a pred uväznením boli závislí. Účastníci boli randomizovaní do jedného z ramien štúdie – liečba vo väzení podávaním buprenorfínu vs. poradenstvo bez medikácie a liečba po prepustení buď v centre na liečbu závislosti od opiátov, alebo v poradenstve v komunitnom centre. Sledovaný bol typ liečby, compliance počas pobytu vo väzení, dokončenie liečebného procesu vo väzení, a či do 10 dní po prepustení nastúpil účastník na ďalšiu dohodnutú liečbu.

Percento účastníkov, ktorí liečbu vo väzení naozaj začali, bolo významne vyššie pri buprenorfíne oproti poradenstvu (99,0 % vs. 80,4 %, p = 0,006). Liečbu vo väzení dokončili významne častejšie ženy (85,7 % vs. 52,7 %, p < 0,001). Po prepustení na ďalšiu liečbu nastúpili signifikantne častejšie užívatelia buprenorfínu než tí, ktorým bolo iba poskytované poradenstvo (47,5 % vs. 33,7 %, p = 0,012).

Buprenorfín sa ukázal ako vhodná a akceptovateľná liečba závislosti od heroínu pre väzňov. Liečba môže uľahčiť následnú liečbu po prepustení. Pretrvávajú obavy z ukončovania liečby počas pobytu vo väzení z dôvodu výskytu následných pokusov o zneužívanie liekov.

(epa)

Zdroj: Gordon M. S., Kinlock T. W., Schwartz R. P. A randomized controlled trial of prison-initiated buprenorphine: Prison outcomes and community treatment entry. Drug Alcohol Depend. 2014 Jun 2; pii: S0376-8716(14)00893-X; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.05.011. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba