OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba znižuje mortalitu uväznených osôb závislých od opioidov

Substitučná liečba znižuje mortalitu uväznených osôb závislých od opioidov

Mortalita vrátane počtu samovrážd je u uväznených osôb závislých od opioidov významne nižšia pri podávaní substitučnej liečby, a to najmä v prvých štyroch týždňoch pobytu vo väzení. Ukázala to austrálska retrospektívna štúdia zahŕňajúca takmer 17 000 závislých väzňov.

Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť súvislosť medzi celkovou mortalitou osôb závislých od opioidov vo väzení a užívaním substitučnej liečby. Zahrnutých bolo 16 715 probandov prijatých do väznice New South Wales v Austrálii v rokoch 2000 až 2012. Porovnávaný bol počet všetkých úmrtí a počet neprirodzených úmrtí (samovraždy, predávkovanie drogami, obeť násilného činu či iného zranenia) u závislých osôb bez substitučnej liečby a so substitučnou liečbou.

Počas 30 998 osoborokov pobytu vo väzení došlo k 51 úmrtiam. Celková mortalita bola 1,6/1 000 osoborokov a počet neprirodzených úmrtí 1,1/1 000 osoborokov. Pri porovnaní s kohortou bez substitučnej liečby bola u osôb so substitučnou liečbou celková mortalita o 74 % nižšia, a výskyt neprirodzených úmrtí dokonca o 87 % nižší. Najvyšší podiel úmrtí bol zistený v prvých štyroch týždňoch pobytu vo väzení. Celková mortalita v tomto období bola 6,6/1 000 osoborokov a výskyt neprirodzených úmrtí dosiahol 5,5/1 000 osoborokov. Porovnanie kohort bez substitučnej liečby a s touto liečbou opäť ukázalo významne nižšiu úmrtnosť u osôb s hodnotenou intervenciou, a to o 94 % pri celkovej mortalite a o 93 % pri výskyte neprirodzených úmrtí.

Výsledky tejto štúdie dokladajú význam substitučnej liečby u osôb závislých od opioidov.

(zza)

Zdroj: Larney S., et al. Opioid substitution therapy as a strategy to reduce deaths in prison: retrospective cohort study. BMJ Open. 2014 Apr 2; 4 (4): e004666; doi: 10.1136/bmjopen-2013-004666.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Nemoci srdce