Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 1. – 10.

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Dostatočné dávkovanie substitučnej liečby závislosti od opioidov zvyšuje jej prínos
Pri substitučnej liečbe závislosti od opioidov sú dostatočné dávky zásadné pre prevenciu vyhľadávania nelegálnych drog, kontrolu abstinenčných príznakov a predčasné ukončenie liečby. Cieľom americkej...

Substitučná liečba závislosti od opioidov je prínosom i z hľadiska záchytu hepatitídy C
Záchyt hepatitídy C je u osôb závislých od injekčných drog stále nedostatočný. Zlepšenie tejto situácie je vzhľadom na stúpajúcu morbiditu a mortalitu súvisiacu s týmto ochorením u drogovo závislých...

Každý piaty ukrajinský väzeň je HIV pozitívny
Išlo o národný prieskum vykonaný vedcami z USA, v rámci ktorého boli medzi júnom a novembrom 2011 testované séra väzňov z 13 ukrajinských väzníc krátko pred prepustením. Zo 402 testovaných bola u 78...

Vyššia cena buprenorfínu vo väzení dokladá jeho vyššiu zneužiteľnosť oproti kombinácii buprenorfín/naloxon
Vzhľadom na dôkazy o zneužívaní buprenorfínu vo väzniciach a pribúdajúce správy z mimoväzenského prostredia, že kombinácia buprenorfín/naloxon je menej zneužívaná než samotný buprenorfín, vykonali...

Užívanie injekčných drog a delenie sa o ihly je u HIV pozitívnych väzňov kriticky vysoké
Prieskum urobený na nedávno prepustených HIV pozitívnych ukrajinských väzňoch ukázal vysokú mieru užívania injekčných drog vo väzení a rozsiahle delenie sa o injekčné vybavenie. To poukazuje na...

Skupinová liečba buprenorfínom/naloxonom môže zlepšiť dodržiavanie substitučnej liečby závislosti od opioidov
Predpisovanie buprenorfínu/naloxonu v skupine viedlo k väčšiemu podielu pacientov zotrvávajúcich v liečbe po jednom roku, než keď bola táto substitučná liečba závislosti od opioidov predpisovaná...

Začatie substitučnej liečby buprenorfínom počas hospitalizácie s nadväzujúcou ambulantnou liečbou u pacientov závislých od opioidov, ktorí liečbu nežiadajú, vedie k lepším výsledkom než režim detoxifikácie
Americká štúdia u 663 hospitalizovaných pacientov závislých od opioidov ukázala, že začatie substitučnej liečby buprenorfínom a napojenie na ambulantnú substitučnú liečbu po prepustení z nemocnice...

Kombinácia buprenorfínu s naloxonom v substitučnej liečbe tehotných žien závislých od opioidov neviedla k významným nežiaducim účinkom pre matku ani plod
Retrospektívne preskúmanie 10 prípadov žien závislých od opioidov, ktoré v tehotenstve užívali substitučnú liečbu buprenorfínom + naloxonom, neukázalo žiadne významné nežiaduce dôsledky tohto postupu...

Na dodržiavanie substitučnej liečby buprenorfínom majú vplyv psychiatrické komorbidity a zneužívanie iných látok
Najčastejšími faktormi súvisiacimi s nedodržiavaním substitučnej liečby buprenorfínom v americkej štúdii so 69 pacientmi liečenými zo závislosti od opioidov bolo sprievodné psychiatrické ochorenie,...

Ženy, ktoré otehotnejú pri substitučnej liečbe buprenorfínom, môžu v tejto liečbe pokračovať
U pacientok, ktoré otehotnejú počas substitučnej liečby závislosti od opioidov buprenorfínom/naloxonom, je vhodné pokračovať v liečbe, prípadne zvážiť prevedenie na monoterapiu buprenorfínom. Vyplýva...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida