OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba závislosti od opioidov je prínosom i z hľadiska záchytu hepatitídy C

Substitučná liečba závislosti od opioidov je prínosom i z hľadiska záchytu hepatitídy C

Záchyt hepatitídy C je u osôb závislých od injekčných drog stále nedostatočný. Zlepšenie tejto situácie je vzhľadom na stúpajúcu morbiditu a mortalitu súvisiacu s týmto ochorením u drogovo závislých veľmi žiaduce.

Cieľom autorov tejto štúdie bolo zhodnotiť vplyv užívania substitučnej liečby závislosti od opioidov na záchyt hepatitídy C. Prepojili údaje, ktoré sa bežne zaznamenávajú pri začatí substitučnej liečby, a údaje o novoohlásených prípadoch hepatitídy C. Potom porovnali podiel nahlásených prípadov hepatitídy C u osôb závislých od injekčných drog počas substitučnej liečby a v období bez tejto liečby.

Po úprave na pohlavie, vek a kalendárne obdobie ukázali výsledky významne vyšší podiel prípadov novonahlásenej hepatitídy C pri substitučnej liečbe než v období bez liečby s pomerom 1,91 (95 % interval spoľahlivosti 1,86 – 1,97). Tento jav sa opakoval počas niekoľkých období substitučnej liečby.

Ako autori uzavreli, screening hepatitídy C počas substitučnej liečby závislosti od opioidov zvyšuje záchyt tejto infekcie u osôb závislých od injekčných drog.

Zdroj: Larney S., Grebely J., Falser M., et al. Opioid substitution therapy is associated with increased detection of hepatitis C virus infection: A 15-year observational cohort study. dDrug Alcohol Depend. 2015 Jan 5. pii: S0376-8716(14)02007-9. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.12.027. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci