OdborníciNovinky pre odborníkovSkupinová liečba buprenorfínom/naloxonom môže zlepšiť dodržiavanie substitučnej liečby závislosti od opioidov

Skupinová liečba buprenorfínom/naloxonom môže zlepšiť dodržiavanie substitučnej liečby závislosti od opioidov

Predpisovanie buprenorfínu/naloxonu v skupine viedlo k väčšiemu podielu pacientov zotrvávajúcich v liečbe po jednom roku, než keď bola táto substitučná liečba závislosti od opioidov predpisovaná individuálne. Ukázala to práve publikovaná retrospektívna štúdia u amerických vojnových veteránov, ktorá hodnotila výsledky novozavedenej formy skupinovej substitučnej liečby.

Zneužívanie návykových látok je veľký problém amerických vojnových veteránov. Účinnou možnosťou substitučnej liečby závislosti od opioidov je podávanie kombinácie buprenorfínu a naloxonu (Suboxon) v rámci komplexného liečebného programu. V júni 2011 bola v nemocnici Veterans Affairs San Diego Health Care System v južnej Kalifornii (USA) zavedená nová forma skupinového predpisovania tejto substitučnej liečby. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť výsledky tohto prístupu z hľadiska podielu pacientov, ktorí po jednom roku pokračujú v liečbe, a percentá vzoriek moču s negatívnym výsledkom na opioidy. Hodnoty boli porovnané so substitučnou liečbou predpisovanou klasickou individuálnou formou.

Zaradených bolo 32 vojnových veteránov liečených v rokoch 2010 až 2013. Po jednom roku pokračovalo v substitučnej liečbe celkovo 46 % pacientov a 94 % vzoriek moču bolo negatívnych na opioidy. Liečbu dodržiavalo po jednom roku významne viac pacientov, ktorým bol buprenorfín/naloxon predpísaný pri skupinovom prístupe (69 %), oproti klasickému individuálnemu formátu predpisovania (27 %), p < 0,03.

Napriek tomu je potrebné výsledky ešte overiť v štúdii s kvalitnejším dizajnom, táto štúdia naznačila, že skupinový formát predpisovania buprenorfínu/naloxonu v rámci komplexného terapeutického programu by mohol zvýšiť podiel pacientov s dodržiavaním substitučnej liečby oproti individuálnemu formátu predpisovania.

(zza)


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba