OdborníciNovinky pre odborníkovNa dodržiavanie substitučnej liečby buprenorfínom majú vplyv psychiatrické komorbidity a zneužívanie iných látok

Na dodržiavanie substitučnej liečby buprenorfínom majú vplyv psychiatrické komorbidity a zneužívanie iných látok

Najčastejšími faktormi súvisiacimi s nedodržiavaním substitučnej liečby buprenorfínom v americkej štúdii so 69 pacientmi liečenými zo závislosti od opioidov bolo sprievodné psychiatrické ochorenie, zneužívanie marihuany, benzodiazepínov a fajčenie.

Hlavným cieľom tejto štúdie bolo určenie faktorov spojených s noncompliance pri substitučnej liečbe buprenorfínom. Analyzované boli záznamy od všetkých pacientov, ktorí sa zúčastnili na programe udržiavacej liečby buprenorfínom v Atlanta VA Medical Center (Georgia, USA) v rokoch 2006 až 2013. Z 209 pacientov bolo 140 vyradených, pretože u nich v čase zberu dát chýbalo kontrolné vyšetrenie. Výsledky teda vychádzajú zo záznamov 69 pacientov.

Viacpočetná regresná analýza ukázala, že s nedodržiavaním substitučnej liečby buprenorfínom, ktoré bolo určené podľa počtu tabliet, významne súvisí pozitívny výsledok vyšetrenia moču na marihuanu a benzodiazepíny a fajčenie (p = 0,03). Nezávislá súvislosť bola zistená tiež pri psychiatrických komorbiditách (p = 0,03). Aj napriek vysokej noncompliance určenej podľa počtu tabliet pacienti buprenorfín užívali, ako bolo doložené pozitívnym výsledkom vyšetrenia moču. Dôležitým zistením tiež je, že vzorky moču boli vo vysokom percente negatívne na kokaín a opioidy.

Táto štúdia ukázala, že pacienti so sprievodným psychiatrickým ochorením a pacienti, ktorí nelegálne užívajú benzodiazepíny a marihuanu, s väčšou pravdepodobnosťou nedodržia režim substitučnej liečby buprenorfínom.

(zza)

Zdroj: Fareed A., Eilender P., Ketchen B., et al. Factors Affecting Noncompliance With Buprenorphine Maintenance Treatment. J Addict Med. 2014 Jul 28. [Epub ahead of print]; doi: 10.1097/ADM.0000000000000057


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci