OdborníciNovinky pre odborníkovDostatočné dávkovanie substitučnej liečby závislosti od opioidov zvyšuje jej prínos

Dostatočné dávkovanie substitučnej liečby závislosti od opioidov zvyšuje jej prínos

Pri substitučnej liečbe závislosti od opioidov sú dostatočné dávky zásadné pre prevenciu vyhľadávania nelegálnych drog, kontrolu abstinenčných príznakov a predčasné ukončenie liečby. Cieľom americkej retrospektívnej štúdie bolo odhadnúť vplyv dávkovania substitučnej liečby buprenorfínom/naloxonom na zotrvanie v liečbe, využívanie zdravotníckych zdrojov a celkové priame náklady na zdravotnú starostlivosť.

Použité boli údaje z dvoch databáz z obdobia 2007 až 2012. U pacientov, u ktorých bola nasadená liečba buprenorfínom/naloxonom, bolo nasledujúcich 12 mesiacov hodnotené využívanie zdravotnej starostlivosti a porovnávané medzi pacientmi s nízkou dávkou (do 15 mg/deň u osôb s verejným zdravotným poistením a do 15,7 mg/deň u osôb so súkromným zdravotným poistením) a s vysokou dávkou substitučného preparátu.

Výsledky u osôb s verejným i so súkromným poistením boli podobné. Pacienti s vyššími dávkami buprenorfínu/naloxonu mali v porovnaní s pacientmi s nižšími dávkami menšie riziko predčasného ukončenia liečby (o 11 % pri verejnom poistení a o 9 % pri súkromnom poistení) a nižšiu pravdepodobnosť hospitalizácie na psychiatrii (o 17 % pri verejnom poistení a o 41 % pri súkromnom poistení). Priame zdravotné náklady boli nižšie v skupine s vyššími dávkami buprenorfínu/naloxonu i napriek vyšším výdavkom za substitučnú liečbu.

Táto štúdia ukázala význam dostatočného dávkovania substitučnej liečby závislosti od opioidov, ktoré v priebehu jedného roka nielen znižuje riziko predčasného ukončenia liečby, ale šetrí tiež celkové náklady na zdravotnú starostlivosť.

(zza)

Zdroj: Khemiri A., Kharitinova E., Zah V., et al. Analysis of buprenorphine/naloxone dosing impact on treatment duration, resource use and costs in the treatment of opioid-dependent adults: a retrospective study of US public and private health care claims. Postgrad Med. 2014 Sep; 126 (5): 113 – 120.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci