OdborníciNovinky pre odborníkovVyššia cena buprenorfínu vo väzení dokladá jeho vyššiu zneužiteľnosť oproti kombinácii buprenorfín/naloxon

Vyššia cena buprenorfínu vo väzení dokladá jeho vyššiu zneužiteľnosť oproti kombinácii buprenorfín/naloxon

Vzhľadom na dôkazy o zneužívaní buprenorfínu vo väzniciach a pribúdajúce správy z mimoväzenského prostredia, že kombinácia buprenorfín/naloxon je menej zneužívaná než samotný buprenorfín, vykonali britskí autori prierezovú štúdiu, v ktorej sa pokúsili zhodnotiť rozdiely v cene medzi týmito dvoma prípravkami vo väzniciach.

Zaradili 85 väzňov z jedného väzenského zariadenia. Väzni odhadli cenu buprenorfínu ako významne vyššiu než cenu kombinácie buprenorfín/naloxon (p < 0,001), a to vo väznici i mimo väzenia. Výsledky boli rovnaké, keď boli zaradení iba väzni s dlhodobým užívaním substitučnej liečby závislosti od opioidov v rámci súčasného výkonu trestu i väzni so skúsenosťami so substitučnou liečbou pred uväznením.

Dôkazy o vyššej cene buprenorfínu oproti kombinácii buprenorfín/naloxon z väzenského prostredia potvrdzujú údaje získané mimo väznice. Sú dokladom väčšej miery zneužívania samotného buprenorfínu, čo je potrebné zvážiť pri predpisovaní substitučnej liečby závislosti od opioidov.

(zza)

Zdroj: Wright N. M., Mohamed Z., Hughes G. J. Comparative prices of diverted buprenorphine/naloxone and buprenorphine in a UK prison setting: A cross-sectional survey of drug using prisoners. Drug Alcohol Depend. 2014 Nov 1; 144: 254 – 8; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.09.775. Epub 2014 Sep 30.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba