OdborníciNovinky pre odborníkovUžívanie injekčných drog a delenie sa o ihly je u HIV pozitívnych väzňov kriticky vysoké

Užívanie injekčných drog a delenie sa o ihly je u HIV pozitívnych väzňov kriticky vysoké

Prieskum urobený na nedávno prepustených HIV pozitívnych ukrajinských väzňoch ukázal vysokú mieru užívania injekčných drog vo väzení a rozsiahle delenie sa o injekčné vybavenie. To poukazuje na potrebu postupov zahŕňajúcich substitučnú liečbu a program výmeny ihiel vo väzniciach.

Táto štúdia vznikla za spolupráce ukrajinských a amerických odborníkov a bola publikovaná v septembri 2014. Vzorka respondentov pozostávala z 97 dospelých infikovaných vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV), ktorí boli počas posledných 12 mesiacov prepustení z väzenia v dvoch veľkých ukrajinských mestách. Hodnotené bolo injekčné užívanie drog vo väzení, delenie sa o injekčné vybavenie, užívanie drog pred nástupom do väzenia a po prepustení, duševné zdravie, ďalšie sprievodné choroby a dostupnosť liečby infekcie HIV vo väznici. Na zistenie faktorov, ktoré nezávisle korelovali s užívaním injekčných drog vo väzení, bola použitá logistická regresná analýza.

Údaje boli k dispozícii u 95 (97,9 %) respondentov. Užívanie injekčných drog vo väzení uvádzalo 54 z nich (56,8 %). Z týchto prepustených väzňov uviedlo 40 (74,1 %) delenie sa o injekčné vybavenie priemerne so 4,4 ďalších väzňov, pričom rozmedzie sa pohybovalo od 0 do 30 osôb deliacich sa o injekčnú ihlu alebo striekačku. Absolútna väčšina z týchto respondentov zneužívala pred uväznením i po prepustení opioidy. Faktory, ktoré nezávisle korelovali s užívaním injekčných drog vo väzení, zahŕňali užívanie opioidov pred uväznením (p = 0,005), mužské pohlavie (p = 0,006) a uväznení v Kyjeve (p = 0,003).

I keď dáta pochádzajú iba z jedného štátu, užívanie injekčných drog vo väzení je iste medzinárodným problémom a súčasný výskyt HIV infekcie, injekčného užívania drog a pobytu vo väzení je častý. Výsledky tejto štúdie volajú po zavedení postupov založených na dôkazoch, ktoré by znížili riziko prenosu infekcie HIV vo väzniciach, ako je substitučná liečba alebo program výmeny ihiel.

(zza)


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Hojení ran a diabetická noha