OdborníciNovinky pre odborníkovKaždý piaty ukrajinský väzeň je HIV pozitívny

Každý piaty ukrajinský väzeň je HIV pozitívny

Išlo o národný prieskum vykonaný vedcami z USA, v rámci ktorého boli medzi júnom a novembrom 2011 testované séra väzňov z 13 ukrajinských väzníc krátko pred prepustením. Zo 402 testovaných bola u 78 (19,4 %) zistená séropozitivita na HIV a 38 (50,7 %) z nich o nákaze vírusom HIV nevedeli. S infekciou HIV nezávisle korelovalo injekčné užívanie drog, ženské pohlavie, predchádzajúci pobyt vo väzení a pôvod z južnej Ukrajiny. Väzni, ktorí o svojej HIV pozitivite vedeli, uvádzali významne častejšie rizikové správanie v sexuálnej oblasti a pri užívaní drog než väzni, ktorí o svojom stave nevedeli.

Táto štúdia ukázala, že minimálne vo východnej Európe je potrebné testovať väzňov na HIV rutinne, nie iba podľa predpokladaného rizika, a rozšíriť možnosti substitučnej liečby a antiretrovírovej liečby vo väzniciach. To je cesta, ako znížiť riziko šírenia infekcie HIV medzi väzňami a po ich prepustení i ďalej.

(zza)

 

Zdroj: Azbel L., Wickersham J. A., Grishaev Y., et al. Correlates of HIV infection and being unaware of HIV status among soon-to-be-released Ukrainian prisoners. J Int AIDS Soc. 2014 Sep 10; 17: 19005. doi: 10.7448/IAS.17.1.19005. eCollection 2014.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba