Počet závislých žien raketovo stúpa – v ohrození sú i ich deti!

Počet závislých žien raketovo stúpa – v ohrození sú i ich deti!

Holdovanie alkoholu, fajčenie tabaku alebo užívanie omamných látok bývalo výsadou mužskej časti populácie. V súčasnosti však podľa štatistík vzrastá počet závislých žien. Vzostup sa, bohužiaľ, týka i tých, ktoré očakávajú narodenie potomka.

čítaj viac
 
Závislosť od liekov si často všimne i okolie. Čo napovie?

Závislosť od liekov si často všimne i okolie. Čo napovie?

Podobne ako akékoľvek iné lieky, aj tablety uľavujúce od úzkosti, tlmiace bolesť alebo podporujúce spánok nám lekári predpisujú v dobrej viere. Pokiaľ sa však neriadime ich odporúčaniami, užívame väčšie množstvo lieku alebo ho zneužívame na iný než pôvodný účel, dostávame sa na tenký ľad obávanej závislosti

čítaj viac
 
Medzi narkomanmi sa žltačka šíri rýchlo

Medzi narkomanmi sa žltačka šíri rýchlo

Vírusové hepatitídy typu B a C predstavujú v mnohých prípadoch chronické a ťažko liečiteľné ochorenia. Vyústiť môžu až do cirhózy či rakoviny pečene. Ak máte čo i len najmenšie podozrenie, že by sa vás táto choroba mohla týkať, nechajte sa otestovať. Pomôžete sebe a ochránite pred nákazou i svoje okolie.

čítaj viac
 

Otestujte sa, či náhodou nie ste závislí od drog alebo napríklad od kávy alebo iných návykových látok…

 

Poradna lekára

Centra pomoci

Slangové výrazy pre drogy

Drogy

Porovnajte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VIAC INFORMÁCIÍ

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virusova-hepatitida.sk

 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie