Prevencia v rodine

Čo je dôležité, aby sa vaše dieťa dokázalo závislosti ubrániť?

Uchrániť svoje dieťa pred drogami si iste prajú všetci rodičia. Na čo je dôležité pri výchove pamätať, aby dieťa malo šancu rozvíjať sa tým najlepším smerom a plne využiť svoj potenciál?

Vychovávajte dieťa k zdravému sebavedomiu a láske k sebe i k svojmu okoliu. Posilňovanie kladných hodnôt a podpora dieťaťa v oblasti duševnej i duchovnej by mali ísť ruka v ruke s podporou fyzického rozvoja, primeraného veku dieťaťa.

Samozrejmosťou by malo byť aj to, že rodičia s dieťaťom o jeho názoroch otvorene diskutujú. Zakrývanie a skresľovanie reality môže byť veľmi nebezpečné a môže sa obrátiť proti vám.

Pokiaľ sa vaše dieťa s drogou stretne, čo je v dnešnej dobe celkom pravdepodobné, existuje niekoľko pilierov, ktoré mu zabránia, aby závislosti prepadlo:
  • pozitívny vzor rodičov a pedagógov, kladné literárne a filmové vzory,
  • dobré rodinné zázemie, fungujúce vzťahy v rodine,
  • kvalitný hodnotový systém,
  • hľadanie harmónie v sebe i vo svojom okolí,
  • hodnotné záujmy, koníčky.

Poradna lekára

Centra pomoci

Slangové výrazy pre drogy

Drogy

Porovnajte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VIAC INFORMÁCIÍ

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virusova-hepatitida.sk

 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty