Substitučná liečba

Všeobecne v medicíne tento pojem znamená nahradenie nejakej látky, ktorá telu chýba (napríklad hormóny – estrogény u žien po menopauze).

Okrem hormonálnej substitučnej liečby u žien sa s pojmom substitučná liečba stretávame pri liečbe závislosti od opioidov a nikotínu.

 

Pri substitučnej liečbe závislosti od opioidov je droga nahradená inou látkou s podobnými účinkami, ktorá zníži riziká spojené s užívaním drogy. Ide pritom o rozdielnu aplikáciu, ktorá nahrádza injekčné podanie drogy za menej škodlivé (tablety, nápoje). 

 

Injekčná aplikácia je veľmi riziková – nielen z hľadiska šírenia infekčných ochorení (predovšetkým AIDS a vírusová hepatitída C), ale aj pre jednoduchú možnosť predávkovania.

 

Pri substitučnej liečbe závislosti od nikotínu, keď sa nikotín podáva fajčiarovi inou formou než cigaretami (náhradná nikotínová terapia u fajčiarov).

 

Substitučná liečba je časovo neobmedzená udržiavacia terapia, ktorá trvá až dovtedy, kým nie je pacient schopný abstinovať aj od substitučnej látky.

Poradna lekára

Centra pomoci

Slangové výrazy pre drogy

Drogy

Porovnajte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VIAC INFORMÁCIÍ

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virusova-hepatitida.sk

 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie