Redakčná rada

vydavateľ: MeDitorial +
adresa: Lékařský dům
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2
vedúci redaktor: RNDr. Roman Ladecký
redakčná rada: MUDr. Jiří Náhlovský
MUDr. Tomáš Šebek

Poradna lekára

Centra pomoci

Slangové výrazy pre drogy

Drogy

Porovnajte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VIAC INFORMÁCIÍ

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virusova-hepatitida.sk

 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie