Otestujte sa - Ste závislý (á)?

Počet zostávajúcich otázok: 28
Užili ste niekedy lieky tak, že by to lekár neschválil (napr. liek proti bolesti na zlepšenie nálady)?

Zneužili ste už lieky na predpis?

Zneužili ste už viac než jeden liek naraz?

Poradna lekára

Centra pomoci

Slangové výrazy pre drogy

Drogy

Porovnajte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VIAC INFORMÁCIÍ

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virusova-hepatitida.sk

 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty