Kde nájsť pomoc?

Existuje viacero prístupov na zvládnutie závislosti. Pre každú fázu liečby závislosti aj pre každého jedinca môže byť vhodné iné zariadenie.

Často sa závislý človek dostane postupne do niekoľkých rôznych zariadení. Dôležité je nájsť vhodné riešenie, ktoré umožní problém drogovej závislosti aj ďalšie problémy s drogami spojené (kriminalita, infekcie, úrazy, sociálne ťažkosti) minimalizovať.

Centrá pomoci:

  • K-centrá (Kontaktné a poradenské centrá)
  • Terénne programy
  • Ambulantná starostlivosť
  • Stacionárne programy
  • Akútna lôžková starostlivosť
  • Detoxikačné jednotky
  • Ústavná liečba
  • Terapeutické komunity
  • Programy následnej starostlivosti

Poradna lekára

Centra pomoci

Slangové výrazy pre drogy

Drogy

Porovnajte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VIAC INFORMÁCIÍ

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virusova-hepatitida.sk

 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!