Rozdelenie drog

Drogy môžeme rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk:

  1. Podľa postoja spoločnosti k droge
  2. Podľa rizika závislosti
  3. Podľa pôsobenia na psychiku

Postoj spoločnosti k droge

Legálne drogy Nelegálne drogy
Bežne sa s nimi stretávame, sú spoločensky tolerované, avšak môže od nich vzniknúť rovnaká závislosť, ako od ilegálnej drogy.

Príklad: alkohol, nikotín, lieky (Benzodiazepíny, hypnotiká), kofeín, organické rozpúšťadlá
Drogy "mimo zákona, spoločnosťou netolerované, ich prechovávaním a predajom alebo odovzdaním sa dostávame do stretu so zákonom.

Príklad: marihuana, hašiš, pervitín, heroín, extáza

Mäkké drogy Tvrdé drogy
"Mäkké drogy" sú všeobecne považované za tie bezpečnejšie, pri ktorých nehrozí také veľké riziko závislosti a ich užívatelia sa nemusia dlhší čas dostať do problémov.

Príklad: tabak, konopné drogy, extáza
Od "tvrdých drog" môže vznikať závislosť, tieto drogy sa tiež často aplikujú vnútrožilovo.

Príklad: heroín, pervitín, kokaín

Riziko závislosti

Drogy s miernym rizikom Drogy s vysokým rizikom
Pri drogách tejto skupiny je riziko (pre spoločnosť i pre užívateľa) relatívne nízke, a preto tieto drogy bývajú spoločnosťou skôr akceptované.

Příklad: kofeín, marihuana
Pri týchto drogách je riziko vzniku závislosti i riziko komplikácií v pomere s tým, čo užívateľ od drogy "získa", veľmi vysoké.

Příklad: heroín, pervitín, organické rozpúšťadlá

Působení na psychiku zdravého člověka

Tlmiace látky

Spôsobujú uvoľnenie, upokojenie, spomalenie reakcií, pasivitu, ospalosť až spánok. Pomerne rýchlo na ne vzniká ťažká fyzická závislosť . Pokiaľ nie je droga podaná, rozvíja sa abstinenčný syndróm.

Príklad: heroín, morfín; alkohol, lieky – anxiolytiká, hypnotiká
Povzbudzujúce látky

Stimulačné látky povzbudzujú CNS. Mizne únava, potreba jesť a spať, zvyšuje sa výkon i aktivita, dostavuje sa pocit fyzickej i duševnej sily až eufórie. Na stimulačné drogy vzniká výrazná psychická závislosť.

Príklad: kokaín, pervitín; kofeín, nikotín
Halucinogénne látky

Výrazne menia kvalitu vedomia, psychiku, intenzitu a hĺbku prežívania, spôsobujú sluchové a zrakové halucinácie, zvyšujú intenzitu vnímania priestoru a farieb. Nebezpečenstvom je nepredvídateľnosť ich pôsobenia. Často ovplyvnia rozhodnutie vyskúšať si aj tvrdšie drogy.

Príklad: LSD, lysohlávky, konopné drogy

Poradna lekára

Centra pomoci

Slangové výrazy pre drogy

Drogy

Porovnajte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VIAC INFORMÁCIÍ

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virusova-hepatitida.sk

 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů