Archív noviniek - old

Závislosť je peklo. Pre celú rodinu

Odborníci čerpajúci zo skúseností i z vykonaných štúdií poukazujú na najrôznejšie riziká, ktorými sú deti závislých rodičov ohrozené. 

 • Patrí sem zvýšené nebezpečenstvo rozvoja závislosti od návykových látok u dieťaťa v budúcnosti. Napríklad náchylnosť k pitiu vzniká u potomkov alkoholikov rýchlejšie a v mladšom veku.
 • V rodinách pijanov sa hojne vyskytuje sexuálne i citové zneužívanie a násilie. Potomkovia bývajú obeťami tohto teroru alebo sa mu viac či menej bezmocne prizerajú.
 • Manželstvá trpiace závislosťou jedného či oboch partnerov sa častejšie rozvádzajú.
 • Deti alkoholikov majú nezriedka problémy so správaním tak doma, ako aj v škole. Tie môžu byť príčinou horšieho prospechu, nižšieho vzdelania a problémov s pracovným uplatnením. Títo jedinci mávajú tiež väčší sklon ku kriminalite.
 • V domácnosti so závislým človekom existuje väčšie riziko zanedbávania psychologických a niekedy i hmotných potrieb detí.
 • Výnimkou nie sú ani najrôznejšie psychické problémy. Ide o depresie, samovražedné myšlienky či pokusy, úzkostné stavy a neurotické ťažkosti, poruchy spánku a ďalšie.
 • Pitie alkoholu či užívanie drog počas tehotenstva môže vážne poškodiť vývoj plodu a zanechať trvalé zdravotné následky.

Výber rolí 

Reakcie detí na závislosť rodičov môžu byť rôzne. Opisujú sa nasledujúce typy:

 • Rodinný hrdina. Obvykle najstarší súrodenec, ktorý preberá za problémového rodiča zodpovednosť. Stará sa o mladších súrodencov, a tým rodinu domnelo zachraňuje. Napriek tomu, že môže byť taký jedinec v dospelosti úspešný, často trpí neistotou a pocitmi menejcennosti.
 • Obetný baránok alebo tiež čierna ovca rodiny. Odvádza pozornosť od skutočného problému tým, že ju zameria na svoje vlastné chyby. Často chodí poza školu, kradne, bije sa, klame, experimentuje s alkoholom či drogami a podobne. V skutočnosti je také dieťa plné strachu, bolesti, odmietnutia a osamelosti.
 • Stratený potomok. Býva uzavretý do seba a žije vo svojom vnútornom svete plnom fantázií. Máva problémy s komunikáciou. Vonkajší svet pre neho predstavuje nebezpečenstvo.
 • Klaun. Problémy v rodine sa snaží prebiť núteným veselím a komediantstvom. Smiech navyše predstavuje akúsi obranu pred prípadným fyzickým násilím.

(veri)

Zdroj:
http://www.drugs.ie/