Archív noviniek - old

AMBULANCIA pre alkoholizmus a drogové závislosti v Trnave

Nezisková organizácia Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o., bola založená 18.10.2013 v súlade so znením zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Kliknite pre viac informácií.