Centrá pomoci


Centrum pre adiktológiu a dusevne zdravie

Adresa: Piešťanská 3, Trnava
E-mail:jvpoe@post.sk
Telefón:0908 942258
lekar:MUDr. Jozef Vido
přehled center

Poradna lekára

Centra pomoci

Slangové výrazy pre drogy

Drogy

Porovnajte charakteristické vlastnosti drog jediným kliknutím.

VIAC INFORMÁCIÍ

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virusova-hepatitida.sk

 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů