Centrá pomoci


Centrum pre adiktológiu a dusevne zdravie

Adresa: Piešťanská 3, Trnava

E-mail: jvpoe@post.sk

Telefón: 0908 942258

lekar:

prehľad centier