Centrá pomoci


Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Adresa: Cesta k nemocnici 55, Banská Bystrica, Banská Bystrica

E-mail: somora@cpldz-bb.sk

Telefón: 048 4335672

lekar:

prehľad centier