Centrá pomoci


Psychiatrická ambulancia

Adresa: Pevnostný rad 18, Komárno

Telefón: 035 7713220

lekar:

prehľad centier