Centrá pomoci


NsP Bojnice, psychiatrické oddelenie

Adresa: Nemocničná 2, Bojnice

E-mail: maria.pernisova@hospital-bojnice.sk

Telefón: 046 5112526

lekar:

prehľad centier