Zaujímavé odkazy

Internetové stránky určené na vyhľadávanie odborných informácií

Domáce stránky

 • www.drogy.sk
  Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava.

 • www.protidrogovyfond.sk
  Neštátny účelový fond zriadený zákonom NR SR č. 381/96 Z.z.

 • www.drogyinak.sk
  Stránka neziskovej spoločnosti PLÁN B.

 • www.databazadrog.tym.sk
  Databáza výskumných, mediálnych a publikačných výstupov.

 • www.nikdy.com
  Web stránka zameraná proti drogám.

 • www.harmreduction.sk
  Stránka Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá je zameraná na informácie k harm reduction.

 • www.medicus.sk
  Informácie ako predchádzať drogovým problémom, ako odhaliť užívanie drog a iné.

 • www.prevencia.info
  Národný projekt venovaný prevencii kriminality a drogových závislostí v Slovenskej republike.

Zahraničné stránky

 • www.samhsa.gov
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

 • www.erowid.org
  Documenting the Complex Relationship Between Humans and Psychoactives

 • www.emcdda.eu
  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

 • www.nida.nih.gov
  National Institute on Drug Abuse

 • www.isamweb.org
  International Society of Addiction Medicine

 • europad.org
  The European society for professionals interested in the development of effective opiate addiction treatment in Europe and elsewhere.

 • www.suboxone.com
  Mezinárodní stránky věnované Suboxone

 • www.coe.int
  Council of Europe - multidisciplinary co-operation forum to prevent drug abuse

 • www.turntohelp.com
  Stránky pro pacienty o závislosti na opiátech

 • www.naabt.org
  Stránky pro pacienty léčené buprenorphinem

Odborné texty

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí